Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác lưỡng chức Axit - Bazơ K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- Mao Quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng Este chéo hóa Triglyxerit bằng Ancol

FABRICATION OF ACID-BASE BASED BIFUCTIONAL MESOPOROUS CATALYST K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- FOR THE TRANSESTERIFICATION OF TRIGLYCERIDE WITH ALCOHOL
Nơi đăng: , Số: 51 (6), Trang: 744 - 750, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.