Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Axit rắn La,Zn/γ-Al2O3 để điều chế Biodiesel từ mỡ bò

FABRICATION OF SOLID ACID CATALYST La,Zn/γ-Al2O3 FOR THE PREPARATION OF BIODIESEL FROM BEEF TALLOW
Nơi đăng: 2013 International symposium on Chemical Engineering ISCE2013, Số: ISCE2013, Trang: 278-282, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.