Định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực ven biển miền Trung

Định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực ven biển miền Trung
Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Hội thảo biến đổi khí hậu khu vực miền Trung & Tây nguyên - thực trạng và giải pháp ứng phó, Số: , Trang: 1--8, Năm: 2013, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.