Sử dụng ảnh viễn thám và gis thành lập một số bản đồ chuyên đề phục vụ dạy học và nghiên cứu địa lý

Using gis and remote sensing images establish a number of thematic maps study and research geographic
Nơi đăng: KY HTKH Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo, Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bản đồ là công cụ rất quan trọng để dạy, học và nghiên cứu địa lý. Sự phát triển của khoa học địa lý không thể tách rời khoa học bản đồ. Trước đây, việc thành lập các bản đồ thường tốn nhiều thời gian, công sức và hiệu quả mang lại không cao. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là viễn thám và GIS đã giúp cho việc thành lập các bản đồ trở nên dễ dàng mang lại hiệu quả cao. Đây là nguồn tư liệu rất quan trọng để dạy, học và nghiên cứu địa lý.