Mô hình mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông

Nơi đăng: , Số: , Trang: 165-171, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.