[4] Nghiên cứu mức độ và đặc điểm cấu thành trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường ĐHSP – ĐHĐN

Nơi đăng: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany, Số: Số 9 (70), Trang: 15 - 19, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.