Hoạt động đào tạo sau đại học của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng giai đoạn 1997-2009

Nơi đăng: KY Hội nghị liên kết đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học với các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, Số: , Trang: , Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.