Về hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp dạy học đại học” tại khoa Tâm lý - Giáo dục

Nơi đăng: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany, Số: , Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.