Giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên – Mô hình Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Nơi đăng: Báo cáo tham luận Hội nghị tập huấn về công tác y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em – Bộ GD&ĐT, 10-2013, Số: , Trang: , Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.