Đình làng Đà Nẵng dưới góc nhìn ý nghĩa và biểu trưng

Nơi đăng: , Số: , Trang: 215 - 219, Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.