Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển du lịch sinh thái Bà Nà, thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng: , Số: , Trang: 25-31, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.