Vai trò của làng nghề đối với phát triển du lịch Hội An, Quảng Nam

Nơi đăng: , Số: 133+134, Trang: 47 - 52, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.