Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn La,Zn/Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò đã qua sử dụng có chỉ số axit tự do cao

Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác axit rắn La,Zn/Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò đã qua sử dụng có chỉ số axit tự do cao
Nơi đăng: TC phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Số: 19, Trang: 8-15, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.