Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanocomposite từ collagen và nano vàng để ứng dụng trong y sinh.

Nơi đăng: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014), Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Báo cáo này trình bày chế tạo vật liệu nanocomposit từ nano vàng (AuNP) và collagen. Sản phẩm collagen chiết tách từ da các tra được xác định bằng quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis và phổ hồng ngoại IR. Sự hình thành AuNP từ HAuCl4 và kích thước của chúng được xác định thông qua đo tín hiệu cộng hưởng plasmon bề mặt của sản phẩm AuNP sau phản ứng và chụp ảnh truyền qua TEM. AuNP sau khi tổng hợp được chức năng hoá với polyethylene glycol (PEG) để tạo cầu nối liên kết với collagen. Kết quả khảo sát hình thái bề mặt của vật liệu AuNP-collagen bằng phương pháp chụp SEM cho thấy collagen trong sản phẩm composit có cấu trúc chặt khít hơn so với collagen ban đầu. Vật liệu AuNP-collagen có thẻ được ứng dụng nhiều trong lĩnh vục nghiên cứu y sinh.