MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM VỚI CUỘC ĐẤU TRANH ĐÒI ĐẾ QUỐC MĨ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, RÚT QUÂN KHỎI MIỀN NAM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1965 – 1973

Nơi đăng: KỶ YẾU HỘI THẢO "MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM - TẦM VÓC VÀ SỨ MỆNH LỊCH SỬ", Số: , Trang: , Năm: 2010, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.