Vận dụng lý thuyết Hội thoại vào việc rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh lớp 4,5 các trường Tiểu học thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

Applying theory into practice Dialogue Speaking to students in grades 4,5 Primary schools in Rach Gia, Kien Giang Province
Nơi đăng: , Số: Đặc biệt 9/2014, Trang: 117-119, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.