VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON

TEACHING METHODS APPLICATION TO PROJECT ACTIVITIES AROUND DISCOVER THE ENVIRONMENT FOR CHILDREN 5-6 YEARS IN PRESCHOOL
Nơi đăng: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014), Số: 2014, Trang: 80-84, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.