Khả năng ứng dụng kỹ thuật thủy canh trồng sạch tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An,tỉnh Quảng Nam

Nơi đăng: Hội nghị sinh lý thực vật toàn quốc lần thứ 1, Số: , Trang: 211-216, Năm: 2014, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.