Văn hóa khoa bảng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo NCKH SV toàn quốc, Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.