Cải tiến thuật toán Minh phát sinh phân phối Gama

An Improvement of Minh’s Algorithm for Generating Gama variates with any values of shape parameter
Nơi đăng: Indian Journal of Computer Science and Engeneering (IJCSE), Số: 6(5), Trang: 199-205, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: India.