Sự nhầm lẫn giữa loài cỏ Đế và cỏ Vetiver tại núi Bồ Bồ, tỉnh Quảng Nam

Confusion between Chrysopogon nemoralis and Chrysopogon zizanioides at Bo Bo Mountain in Quang Nam province, Vietnam
Nơi đăng: The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6), Số: 5.2015, Trang: , Năm: 2015, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.