Rủi ro sức khỏe của một số kim loại nặng trong rau muống trồng tại Trung Sơn và Vân Dương, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng

Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of water-spinach planted at Trung Son and Van Duong villages, Hoa Lien commune, Danang city.
Nơi đăng: The 12th annual UNU&GIST Joint program symposium: Issues on Environmental Multi­pollutants, Số: 9.2014, Trang: 112, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.