Hiện trạng ô nhiễm và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Số: , Trang: 545-551, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.