Sử dụng bản đồ tư duy trong ghi chép và tự học học phần Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam 3 của sinh viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Nơi đăng: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII, Số: , Trang: 290 - 296, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong quá trình học tập, để chiếm lĩnh được nguồn tri thức và biến nó thành tài sản của riêng mình thì người học cần phải tìm và lựa chọn cho mình một phương pháp học taapjphuf hợp tối ưu nhất. Những phương pháp học tập tích cực không những giúp cho người hocjmang lại hiệu quả cao mà còn giúp phát triển tư duy sáng tạo ở người học. Trong bài báo này chúng tôi đề cập đến nội dung nghiên cứu chủ yếu của mình về sử dụng bản đồ tư duy để ghi chép bài học ở trên lớp và để tự học ở nhà đối với học phần Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (vùng kinh tế) nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập của sinh viên và nâng cao hiệu quả học tập của môn học này.