Bước đầu nghiên cứu trồng thử nghiệm giống cây dong riềng (canna edulis ker) trong điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu huyện Hòa Vang - Tp Đà Nẵng

Nơi đăng: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014), Số: , Trang: 684-688, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.