Nghiên cứu bài thuốc, cây thuốc phía Tây Nam huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam

Nơi đăng: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014), Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.