Chợ Hội An thế kỉ XVI - XIX

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 6, Trang: , Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.