HIện trạng và giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi tôm hùng giống ở vùng biển ven bờ bán đảo Sơn Trà

Nơi đăng: KY HTKH toàn quốc Sinh học biển và phát triển bền vững, Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.