MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG VIỆC GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP VECTƠ

Nơi đăng: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Số: , Trang: 233-239, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.