NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ GLUCOSE HUYẾT CỦA CAO DỊCH CHIẾT TOÀN PHẦN TỪ QUẢ CÂY DỨA DẠI (PANDANUS ODORATISSIMUS) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG (MUS MUSCULUS VAR. ALBINO)

Nơi đăng: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Số: , Trang: , Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.