CẢI TIẾN CÁCH THỨC THỰC HIỆN TIÊU BẢN HIỂN VI CỐ ĐỊNH ĐỂ DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nơi đăng: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Số: , Trang: 1-6, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.