Những bất cập của sách giáo khoa lịch sử bậc Trung học cơ sở và giải pháp đề xuất xây dựng sách giáo khoa Lịch sử mới hiện nay

Nơi đăng: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII, Số: , Trang: 259-265, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.