Ứng dụng liệu pháp kích hoạt hành vi trong điều trị bệnh nhân trầm cảm

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 8 (58), Trang: , Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.