Phương pháp sư phạm tương tác - sự lựa chọn cho nền giáo dục hiện đại

Nơi đăng: Thông tin Đại học Đà Nẵng, Số: 4, Trang: , Năm: 2001, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.