Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học nội dung "quỹ tích" chương trình hình học lớp 9 trung học cơ sở

Nơi đăng: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014, Số: , Trang: 319-327, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.