Phương pháp Newton và tựa Newton nửa trơn trong chỉnh hóa l^1 có trọng số

Semismooth Newton and quasi-Newton methods in weighted ℓ1-regularization
Nơi đăng: Journal of Inverse and Ill-Posed Problems, Số: 21(5), Trang: 665-693, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Germany.