DIỆN MẠO MỚI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ ĐỐI MỚI ĐẾN NAY

越南社会主义从革新至今的新面貌
Nơi đăng: Journal of liaoning university, Số: 10 , Trang: 7-10, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: China.

Tóm tắt:

Trước Đổi mới, thế giới biết đến Việt nam là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu và chậm phát triển. Tuy nhiên, từ khi Đổi mới đến nay, trải qua quãng thời gian gần 30 năm, Chủ nghĩa xã hội Việt Nam liên tiếp gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử làm nức lòng nhân dân trong nước và thu hút sự theo dõi, thán phục của thế giới. Chủ nghĩa xã hội Việt nam đã có “diện mạo mới”.  Bài viết tập trung phân tích diện mạo mới chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội và văn hóa. Đây là những lĩnh vực thể hiện rõ nhất bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

Abstract:

革新之前,越南是一个贫穷、落后和发展滞后的国家。然而,从革新至今,经历了近三十年的时间,越南社会主义连续取得巨大的、具有历史意义的成就,这不仅让越南人民振作起来,而且还受到了全世界的敬佩与关注。越南社会主义已展现出一个完全新颖的面貌。本文集中分析越南社会主义在经济、政治、社会、文化等主要领域所体现的新面貌。这些领域明确体现了越南社会主义的优越本质。