Đường kính hai tập đỉnh đồ thị - Khái niệm, giải thuật và chương trình

Nơi đăng: KY Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ III, Số: , Trang: , Năm: 2004, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.