Mô hình mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông

Nơi đăng: Hội thảo về Giao thông bền vững, Số: , Trang: , Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.