Phương pháp giải bài toán sản xuất đồng bộ trường hợp tập ô xét rỗng

Nơi đăng: Tuyển tập công trình NCKH - chuyên ngành khoa học cơ bản, Số: , Trang: 7-12, Năm: 1985, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.