Tính thống nhất của sơ đồ đối ngẫu trìu tượng

Nơi đăng: Tập san khoa học, Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng, Số: , Trang: 40-45, Năm: 1987, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.