Lý thuyết đối ngẫu trong tối ưu toán học

Nơi đăng: Hội thảo Giải tích hiện đại và ứng dụng, Số: , Trang: , Năm: 1987, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.