Mở rộng định lý tách và ứng dụng

Nơi đăng: , Số: , Trang: , Năm: 1992, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.