Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng

Nơi đăng: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), Số: , Trang: 522-527, Năm: 2013, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.