Thuật toán phân luồng đa phương tiện tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 3(76), Trang: 121-124, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.