Thuật toán song song phân luồng tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng

Nơi đăng: TC Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Bộ Thông Tin và Truyền thông, Số: Kỳ 3, Tập V, Trang: 15-27, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.