Bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện tuyến tính trên mạng giao thông

Nơi đăng: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR), Số: , Trang: 31-39, Năm: 2014, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.