Dvojstvennost vo vektornoj optimizacii

Dvojstvennost vo vektornoj optimizacii
Nơi đăng: Russian Translation in Express of Informations - Technical Cybernetics, Số: 2, Trang: 1 - 6, Năm: 1985, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.