Các phương pháp giảm Gradient cho các bài toán tối ưu không trơn trong các bài toán ngược

Descent Gradient Methods for Nonsmooth Minimization Problems in Ill-Posed Problems
Nơi đăng: Journal of Computational and Applied Mathematics, Số: 298, Trang: 105-122, Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Netherlands.