Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh THPT thông qua các bài toán hình học với sự trợ giúp của phần mềm Cabri3D

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh THPT thông qua các bài toán hình học với sự trợ giúp của phần mềm Cabri3D
Nơi đăng: KYHT "Phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Toán học", Số: , Trang: , Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.